Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego

21 czerwca 2024
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

20 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się IV  Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, ponieważ na nim decydowano o udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Zarząd uzyskał wotum zaufania co nastąpiło po zaprezentowaniu raportu o stanie powiatu za rok 2023 przez Bartłomieja Garbacza Sekretarza Powiatu Nowotarskiego. Raport zawiera całoroczne podsumowanie działalności rady, zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz innych powiatowych jednostek. Treść raportu jest dostępna w załączniku.

Absolutorium jest  natomiast związane z realizacją budżetu powiatu. Jest to wyraz poparcia przez radę sposobu wykonania budżetu przez organ wykonawczy, czyli zarząd. Wiąże się ono z odpowiedzialnością, jaką ponosi zarząd z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej powiatu. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2023 rok przedstawiła Anna Kapłoniak Główny Specjalista  Biura Gospodarki Finansowej Powiatu i Controllingu Operacyjnego. 

Po szczegółowej analizie wykonania budżetu za ubiegły rok doszło do głosowania, w którym bezwzględną większością głosów Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła absolutorium zarządowi. Treść analizy jest również dostępna w załączniku.