48. Zjazd Podhalan w Ludźmierzu | Wiadomości

Strona główna

48. Zjazd Podhalan w Ludźmierzu

10 lipca 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniach 8-9 lipca w Ludźmierzu odbył się 48. Zjazd Podhalan. Zjazd rozpoczął się otwarciem wystawy poświęconej życiu i twórczości Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Domu Związku Podhalan. Następnie delegaci zajęli się przyjęciem uchwał przygotowanych na zjazd oraz udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W dalszej kolejności przeprowadzone zostały wybory nowych władz. W wyniku głosowania prezesem został ponownie wybrany na drugą kadencję Andrzej Skupień z Poronina.

Drugi dzień zjazdu miał charakter uroczysty. Po mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej oficjalnie otwarto Karpackie Targi Produktów Górskich, które organizuje Związek Podhalan przy wsparciu Towarzystwa Produktu Górskiego. Następnie wznowione zostały obrady XLVIII Zjazdu Podhalan wystąpieniem nowo wybranego prezesa Związku oraz zaproszonych gości. Po nich rozpoczęło się seminarium naukowe „Rola Związku Podhalan w zachowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego”, które zorganizowane zostało przy wsparciu Powiatu Nowotarskiego.

W trakcie zjazdu zostały wręczone odznaczenia związkowe, medale i podziękowania zasłużonym dla Związku. Kapituła Odznaczeń Zarządu Głównego Związku Podhalan w uznaniu wyjątkowych zasług przyznała Zarządowi Powiatu Nowotarskiego „Medal Związku Podhalan”, który podczas Zjazdu reprezentowali starosta Krzysztof Faber, wicestarosta Władysław Tylka i urzędujący członek zarządu Bogusław Waksmundzki. Natomiast odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Góralskiej” otrzymało Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, które odebrał dyrektor Tadeusz Watycha. Ponadto tytuł Członka Honorowego czyli najwyższą godność w stowarzyszeniu przyznano wicestaroście nowotarskiemu Władysławowi Tylce – byłemu prezesowi Związku Podhalan Oddział Skrzypne.