231 rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

231 rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja

4 maja 2022

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Mszą św. w ogrodach kościoła św. Katarzyny. Modlitwy w intencji Ojczyzny zanosili proboszczowie nowotarskich parafii. Mszę uświetnił Miejski Chór „Gorce” pod dyrekcją Pani Katarzyny Śmiałkowskiej. Po modlitwach licznie zgromadzone poczty sztandarowe, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji społecznych, instytucji, jednostek samorządowych, szkół, radni miejscy i powiatowi, harcerze, mieszkańcy miasta prowadzone przez Miejską Orkiestrę Dętą pod wodzą kapelmistrza Marcina Musiaka udali się na rynek. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.  W swym wystąpieniu podkreślił jak ważne jest przywiązanie do wartości w Konstytucji zawartych. Wartości, które posiadają  uniwersalny i ponadczasowy charakter. Wartości na których wzorowały się miliony Polaków w kraju i za granicą. Pamięć o Konstytucji sprawia, że Polacy potrafią dobrze i rozsądnie kierować losami swojej Ojczyzny nawet w najtrudniejszych warunkach. Krzysztof Faber mówił o refleksji nad znaczeniem takich słów jak wolność i odpowiedzialność. Wolność i odpowiedzialność w kontekście Państwa i Narodu, ale także naszej małej Ojczyzny – Ziemi Nowotarskiej. Starosta złożył podziękowania dla instytucji, służb i firm pomagających uchodźcom oraz osób prywatnych za to, że przyjęły ich pod swój dach. Nawiązał do wojennej sytuacji Ukrainy, dającej przykład obrony wartości, na czoło których wysuwa się wolność. Niech zamilkną echa wystrzałów, niech łuny pożarów nie rozświetlają nieba na świecie. Niechaj rozświetlą je spokojnym błękitem, a słońce wyzłoci ścieżki do serc ludzkich, które przecież narodziły się dla dobra - a nie dla zła. Narodziły się dla miłości – a nie dla nienawiści. Niech powiewające biało-czerwone flagi będą przypomnieniem słów Świętego Jana Pawła II, który mówił: „Człowiek jest powołany do wolności. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i umiłowania prawdy. Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać i stale tworzyć”. Weźmy sobie do serca słowa Największego z Polaków i wspólnie przenośmy w naszą epokę tę samą troskę, która nurtowała twórców Trzeciomajowej Konstytucji – troskę o wspólne dobro Rzeczypospolitej i odpowiedzialność za jej losy”. Troskę o wolność i pokój dla naszego kraju. Troskę o wolność i pokój dla Europy. Troskę o wolność i pokój dla całego świata.
Wiązanki pod tablicą na frontowej ścianie ratusza, ufundowaną przez naszych przodków w 10-lecie wojny polsko-bolszewickiej i Cudu nad Wisłą, składały władze powiatu i miasta, przedstawiciele „Solidarności”, Związku Podhalan, Rycerzy Kolumba, organizacji kombatanckich, szkolnictwa, wiceministra Edwarda Siarki, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, straży pożarnej, policji, wojska, senator Jan Hamerski a także delegacja Ukraińców, których udział powiatowych uroczystościach został przyjęty oklaskami. Po odśpiewaniu „Roty” sztandary opuściły nowotarski rynek przy dźwiękach „Warszawianki”. Chwilę później w honorowej rundzie objechało rynek kilkudziesięciu uczestników rajdu zorganizowanego przez Towarzystwo  Cyklistów „Orzeł” ze Spytkowic, dla upamiętnienia majowej rocznicy, uczczenia Dnia Flagi, również dla okazania solidarności i poparcia walczącej bohatersko Ukrainie. Rajdowcy uformowali delegację, która złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową. Z pięknym, wzruszającym koncertem pieśni patriotycznych wystąpili artyści ze Studia Piosenki SEPTYMA pod dyrekcją Pani Doroty Kret.

W imieniu organizatorów składamy podziękowania za udział w uroczystości kapłanom, parlamentarzystom, przedstawicielom władz samorządowym, radnym powiatowym, radnym miejskim, pocztom sztandarowym, kombatantom, przedstawicielom służb mundurowych, harcerkom i harcerzom, przedstawicielom zakładów pracy, przedstawicielom organizacji społecznych, instytucji, jednostek samorządowych, szkół, mieszkańcom miasta Nowy Targ i gościom przebywającym w naszym mieście. Dziękujemy Miejskiemu Chórowi „Gorce” pod Dyrekcją Pani Katarzyny Śmiałkowskiej, Miejskiej Orkiestrze Dętej pod Dyrekcją Pana Marcina Musiaka, artystom Studia Piosenki „Septyma” prowadzonego przez Panią Dorotę Kret oraz członkom Towarzystwa  Cyklistów „Orzeł” ze Spytkowic za uświetnienie uroczystości.