2 miejsce dla Powiatu Nowotarskiego w Konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2020 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

2 miejsce dla Powiatu Nowotarskiego w Konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2020

25 września 2020

Związek Miast Polskich w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” finansowanego w ramach Programu Dialog Społeczny, ze środków Norway Grants 2014-2021 zorganizował 23 września na platformie ZOOM konferencję podsumowującą ogólnokrajowy „Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca - Dialog społeczny dla godnej pracy”. 

Podczas spotkania finaliści, wyłonieni przez komisję konkursową, tegorocznej edycji konkursu zaprezentowali najlepsze zgłoszone praktyki dialogu społecznego, spośród których wyłonili laureatów tegorocznej edycji.

W kategorii rozwiązania dotyczące formalnego wymiaru stosunków pracowniczych w instytucjach samorządowych wypracowane między pracodawcami a związkami zawodowymi i radami pracowników – partnerami dialogu społecznego na poziomie lokalnym - 2 miejsce przypadło POWIATOWI NOWOTARSKIEMU za „Wartościowanie pracy oparte na metodzie ankietowego wartościowania pracy (AWP) jako droga do wdrożenia jednolitego regulaminu wynagradzania administracji i obsługi w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski”.

Pełna lista zwycięzców na stronie:

Związek Miast Polskich