Kontrast Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel.:(18) 26-613-00, fax: (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl, Parking dla klientów urzędu - wjazd od Alei Tysiąclecia.


Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje2.20 (I piętro), 2.11 (I piętro), 2.12 (I piętro), 2.13 (I piętro), 2.14 (I piętro), 2.05 (I piętro), 2.15 (I piętro), 2.06 (I piętro), 2.16 (I piętro), 2.07 (I piętro), 2.08 (I piętro), 2.18 (I piętro), 2.19 (I piętro), 4.05 (III piętro)
Naczelnik wydziału
Aneta Ślemp
Pracownicy
Dorota Adamaszek
Urszula Adamczyk-Adamaszek
Kamila Balikowska
Anna Czech
Agnieszka Dziuba
Danuta Feiglewicz
Sylwia Gacek
Joanna Janczak
Katarzyna Janczy-Jankowska
Janina Janocha
Agata Kalbarczyk
Antoni Kolasa
Magdalena Kosińska-Petlic
Małgorzata Krupka
Małgorzata Nowak
Paulina Oskwarek
Barbara Pawłowska-Mirga
Monika Pietrzak
Mariusz Pióro
Ewa Stanaszek
Anna Sutor
Anna Szlaga
Agnieszka Świst
Katarzyna Waresiak
Anna Warzeszak
Joanna Wida
Elżbieta Widełka-Jędrol
Marek Wójcik
Agnieszka Zięba

Zadania

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii należy w szczególności:

 1. Budowanie i udostępnianie zasobu kartograficznego i geodezyjnego w ramach prowadzonego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej:

  1) Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

  a) Prowadzenie ewidencji zgłoszeń.

  b) Wydanie dokumentów do zgłoszenia.

  c) Weryfikacja i przyjmowanie wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

  2) Aktualizacja zasobu kartograficznego i geodezyjnego w ramach prowadzonego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej:

  a) Aktualizacja baz danych gruntów i budynków.

  b) Aktualizacja baz danych gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  c) Aktualizacja rejestru cen i wartości nieruchomości.

  d) Aktualizacja mapy zasadniczej / numerycznej.

  3) Udostępnianie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego w ramach prowadzonego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

  4) Prowadzenie postępowań w zakresie ewidencji gruntów i budynków (w tym w sprawach aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

  5) Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów.

  6) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUDP).

  7) Ustalanie linii brzegowej.