Kontrast Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-613-00, fax. (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje3.33 (II piętro), 3.34 (II piętro), 3.35 (II piętro), 3.25 (II piętro), 3.36 (II piętro), 3.26 (II piętro), 3.37 (II piętro), 3.27 (II piętro), 3.38 (II piętro), 3.28 (II piętro), 3.39 (II piętro), 3.29 (II piętro)
Naczelnik wydziału
Beata Słowik- Kowalkowski
Pracownicy
Ewa Bajer
Michał Bocheńczak
Bartosz Brzeziński
Magdalena Kołek
Agnieszka Kos
Stanisław Ludzia
Andrzej Łabuda
Krzysztof Łapsa
Stanisław Maciata
Piotr Milaniak
Stanisław Pieronek
Bogumiła Pietraszek
Iwona Podczerwińska- Kowalczyk
Jadwiga Sandrzik
Ryszard Sopala
Anna Tylka
Ewa Uher- Tomik
Dorota Wójtowicz
Zbigniew Żarnecki

Zadania

Do zakresu działania Wydziału Administracji Budowlano - Architektonicznej należy w szczególności:

  1. Usługi administracyjne w zakresie budownictwa:

    1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego.

    2) Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

    3) Przygotowanie dokumentacji po wniesieniu odwołania.

    4) Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych.

5) Przyjmowanie zgłoszeń robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
6) Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.
7) Rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiada.
8) Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
9) Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.
10) Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.
11) Wydawanie dzienników budowy.
12) Wydawanie decyzji ZRID.


Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
26.09.2011
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
30.09.2011
Informację zmienił
Ewa Miśkowiec
Data ostatniej zmiany
30.01.2014 7:56
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia